Cellulosaisolering

losullsisolering-1Goda skäl att isolera
Bättre inomhusklimat – du får ett hus som är fuktreglerande och bättre står emot mögel- och svampangrepp. Ljudisolerande – du får en tyst och behaglig inomhusmiljö. Miljövänligt – cellulosa (träfiber) är ett naturmaterial som kan återgå till det naturliga kretsloppet. Minskade uppvärmningskostnader.

Vad påverkar isoleringsförmågan?

losullsisolering-2 Konvektion 
Konvektion innebär oönskade luftrörelser i materialet. Detta kan orsaka problem genom energiförlust, kondensation och skador i konstruktionen. Cellulosaisolering har hög densitet och har mycket låg inre konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid
15 C° för glasull, 22 C° för stenull och inte alls för träfibern.

Lufttäthet
Cellulosa har hög densitet, vilket innebär att den har en hög volymvikt. I vägg bidrar det till att man förhindrar luftströmmar i isoleringen och att materialet har en hög värmekapacitet. Luftgenomsläppligheten i cellulosa är vid 38 kg/m³ = 0,41 och vid 26 kg/m³ = 0,96.

Värmekapacitet
Den energimängd som går åt för att värma upp 1 kg av materialet med 1 C° kallas värmekapacitet. Ett material med stor tröghet ger ett högt värde. Värdet på cellulosa är 1500 joule/kg, vilket till exempel kan jämföras med värdet för glasull som är 670 joule/kg och för mineralull som är 860 joule/kg.

Ny forskning / Skillnad mellan olika materials isoleringsförmåga

Tidigare ha den rådande uppfattningen varit att det inte är någon skillnad mellan olika isoleringsmaterial. Ny forskning från Chalmers och KTH pekar på att så är fallet, och att cellulosaisoleringen är ca 20-30 % effektivare än både sten- och glasullsisolering. Den beräkningsmodell som funnits för att bestämma ett materials isoleringsförmåga, det s.k. Lambdavärdet, har visat sig ha brister. Nu arbetar Boverket och bland andra Chalmers och KTH för att få till en ändring i byggbestämmelserna. Deras förslag är att:
–    Arbetsutförandebrister beaktas med större korrektioner än hittills
–    Uppgifter om luftgenomsläppligheten bör dokumenteras för alla material
–    Påtvingad konvektion från t.ex. blåst, temperatur och ventilation bör beaktas
–    Materialprovningsmetoder anpassas till mer verkliga förhållanden
–    Egenkonvektionens inverkan på värmeförlusterna måste beaktas i ökad utsträckning, framförallt i tak konstruktioner med öppna ytor och lösull

Materialet ISOKON använder

Genom att använda Thermoflocs isoleringssystem får du en optimal isolering både under den kalla och den varma årstiden. Isoleringen består av ekologiskt cellulosafiber/återvunnet tidningspapper. Thermofloc cellulosaisolering är CE-godkänt enligt ETA-05/18). Vi använder två metoder för att få materialet på plats.

Sprutisolering
Den här metoden används för att isolera tak, ytter- och innerväggar samt vindsbjälklag. För bästa effekt sprutas isoleringen in med övertryck så att alla hålrum fylls. Genom att skapa ett diffusionsöppet isoleringsskikt får du som husägare ett giftfritt och behagligt klimat i huset.
Läs mer…

Golvfyllning
Golvfyllningen ger behaglig värme överallt. Den installeras manuellt och löst i mellanbjälklaget till önskad isoleringstjocklek. Kan även installeras genom att borra sig in genom syllstock för att fylla eventuella tomrum i bjälklag, detta är ett effektivt sätt att komma åt golvdrag i äldre hus. Detta är ett billigt alternativ att isolera bjälklag utan att bryta upp befintligt golv.

Isoleringspellets
Isoleringspellets är ett granulat av cellulosafibrer som också kan användas för golv. Detta material är framförallt lämpligt för att bygga bärande isoleringsskikt med mycket bra ljudisoleringsvärden.

Arbetsgång
Innan arbetet påbörjas gör vi ett kostnadsfritt hembesök. Vi åtar oss nödvändigt förarbete, som exempelvis att bygga landgångar och luftning. Du får en offert med fast pris.