Bearbetning

Vi åtar oss att förädla isoleringsmaterial

Vi åtar oss att förädla isoleringsmaterial och kan exempelvis stansa, såga, limma och fräsa isoleringsmaterial av glas, sten och cellgummi. Vi utgår från era specialbehov och kan även åta oss små serier av produkter. Våra ställtider på maskinerna är korta och vi är måna om att du blir nöjd med resultatet. Spillmaterial vid tillskärning går i största möjliga mån i retur för återvinning hos leverantören. Hos oss finns också möjlighet att få hjälp att laminera olika material tillsammans med stenull och glasull, till exempel för brandgenomförningar genom vägg.

Konsultation

Om ni så önskar kan vi vara med i ett tidigt skede av produktutvecklingen som konsult kring materialval och problemlösning.